Sifat Allah Iradah / Berkehendak Dan Ilmu / Pandai atau Mengetahui

Sahabat admin yang di karuniai Allah, mari kita Perhatikan ayat berikut ini.
Innama amruhu iza arada syai’a(an), ay yaqula lahu kun fa yakun (u).

Artinya:
Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu. (Q.S. Yasin [36]: 82)

Allah memiliki kehendak untuk melakukan segala sesuatu tanpa saran atau dorongan dari pihak lain, tanpa paksaan dari pihak lain. Hal ini berbeda dengan kehendak yang dimiliki oleh seorang manusia. Sebagai contoh kamu memiliki kehendak atau inisiatif untuk membeli sebuah buku. Kehendakmu dipengaruhi oleh banyak hal, yaitu kamu harus memiliki uang, kamu melihat ada sebuah buku yang bagus, dan sebagainya. Hal ini berbeda dengan kehendak Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu mempengaruhi, menghalangi, atau memaksa kehendak Allah.

Ilmu (Pandai atau Mengetahui)
Bacalah ayat berikut ini.
Innallaha ya‘lamu gaibas-samawati wal-ard (i), wallahu basirum bima ta‘malun(a)

Artinya:
Sungguh, Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-Hujurat [49]: 18)

Pengetahuan dan kepandaian Allah tidak terbatas. Allah mengetahui hukum-hukum dan ilmu pengetahuan manusia yang paling canggih sekalipun, saat ini telah diketahui maupun belum. Bahkan, kepandaian manusia yang paling cerdas sekalipun jauh di bawah pengetahuan Allah. Apa yang kita kenal sebagi ilmu, pengetahuan, teknologi tercanggih, semua berada dalam pengetahuan Allah. Allah-lah yang menciptakan susunan syaraf otak manusia sehingga manusia memiliki kecerdasan tertentu.

Itulah sedikit keterangan Dari Mengenal Allah Melalui Sifat Allah Iradah / Berkehendak Dan Ilmu / Pandai atau Mengetahui,mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah mudahan Allah selalu memberi hidayah dan inayahNya kepada kita semua amin…

0 Response to "Sifat Allah Iradah / Berkehendak Dan Ilmu / Pandai atau Mengetahui"

Post a Comment