Mengenal Asma’ul Husna / Nama Allah As-Salam Dan Al- Aziz


Sahabat admin yang di karuniai Allah, Asma’ul Husna yang akan dibahas kali ini yaitu as-Salam dan al‘Aziz,. Selebihnya, kamu dapat memahaminya dengan mempelajari buku-buku yang bersangkutan, berdiskusi, berguru kepada alim-ulama, atau mencari literatur di internet. Mari kita uraikan makna Asma’ul Husna tersebut.

1. As-Salam
As-Salam artinya “yang memberi keselamatan”. Salam berarti kedamaian, untuk itu umat manusia juga diperintahkan untuk menebar kedamaian. Dengan sifat Maha Kasih-Nya, Allah selalu menebar kedamaian bagi hamba-Nya. Dalam hal ini Allah berfirman:

Huwallahul-lazi la ilaha illahu(wa), al-malikul-quddusus-salamul-mu´minulmuhaiminul-‘
azizul-jabbarul-mutakabbir(u), subhanallahi ‘amma yusyrikun(a).

Artinya: Dialah Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Maharaja Yang Mahasuci, Yang Mahasejahtera, Yang Menjaga Keamanan, Pemelihara Keselamatan, Yang Mahaperkasa, Yang Mahakuasa, Yang Memiliki Segala Keagungan, Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan. (QS. al-Hasyar [59]: 23)

2. Al-‘Aziz
Al-’Aziz berarti “Yang Mahaperkasa”. Dengan keperkasaan-Nya, segala yang dikehendaki-Nya pasti terlaksana. Keperkasaan Allah SWT. tak berbatas, dan tak ada yang mengungguli-Nya. Sebaliknya, keperkasaan manusia sebagai makhluk sangat terbatas. Mengenai sifat keperkasaan-Nya, simaklah

firman Allah berikut ini. Innallaha ya‘lamu ma yad‘una min dunihi min syai‘(in), wa huwal-‘azizul hakim(u).

Artinya: Dan Allah memiliki Asma’ul Husna (nama-nama yang terbaik), maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebutnya Asma’ul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama-Nya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (QS. al-A’raf [7]: 180).

Dengan menyadari bahwa hanya Allah yang memiliki keperkasaan, maka kita tidak boleh sombong, merasa paling kuat, hebat, atau kaya. Segala kehebatan manusia adalah pemberian Allah SWT. yang sewaktu-waktu dapat dicabut-Nya.

Itulah sedikit keterangan tentang Mengenal Asma’ul Husna / Nama Allah As-Salam Dan Al- Aziz, mudah mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah mudahan Allah selalu memberi hidayah dan inayahNya kepada kita semua amin…

0 Response to "Mengenal Asma’ul Husna / Nama Allah As-Salam Dan Al- Aziz"

Post a Comment