Rasul Yang Mendapat Gelar Ulul Azmi

Sahabat admin yang berbahagia, Ulul Azmi artinya orang  yang memiliki keteguhan hati. Rasul Ulul Azmi adalah para rasul yang memiliki keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menghadapi ujian dan cobaan dakwah yang sangat berat. Mereka berhadapan dengan kaumnya yang menentang dan memberikan kesulitan dalam rentang waktu lama. Meski demikian, hati mereka tidak gentar dan berputus asa.

Keteguhan mereka menjadi contoh bagi kita sebagai muslim. Oleh karenanya, Allah Swt. memerintahkan kita untuk mencontoh keteguhan hati mereka. Perintah itu dapat kalian temukan dalam Surah al-Ahqaf [46] ayat 35.

. . . fasbir kamasabaru ulul'azmi minarrusul . . . .

Artinya: “. . . Maka bersabarlah seperti bersabarnya orang-orang yang memiliki keteguhan hati (Ulul Azmi) dari para rasul . . . .”

Adapun para rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi ada lima rasul sebagai berikut.

(1) Nabi Nuh a.s.
(2) Nabi Ibrahim a.s.
(3) Nabi Musa a.s.
(4) Nabi Isa a.s.
(5) Nabi Muhammad saw.

Setiap nabi Ulul Azmi memiliki kisah hidup utama yang dapat dijadikan teladan bagi setiap muslim. Misal, kegigihan Nabi Nuh a.s. yang berdakwah kepada kaumnya, ketegaran Nabi Ibrahim a.s. saat mendapat perintah Allah Swt., Keteguhan Nabi Musa a.s. yang memimpin Bani Israel, Kelembutan Nabi Isa a.s., dan teladan agung Rasulullah Muhammad saw.

Lebih Dekat dengan Rasulullah saw. Rasulullah saw. adalah gelar yang disematkan kepada seorang manusia mulia bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul muttalib. Beliau adalah nabi akhir zaman yang dibangkitkan Allah Swt. untuk seluruh manusia sejak masa beliau hidup hingga akhir zaman kelak. Sepanjang kisah hidup Muhammad merupakan kisah indah seorang manusia agung.

Itulah Rasul Yang Mendapat Gelar Ulul Azmi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan inayahNya kepada kita semua amin…

0 Response to "Rasul Yang Mendapat Gelar Ulul Azmi "

Post a Comment