Cara Kita Beriman Pada Kitab Allah

Sahabat admin yang berbahagia, Terdapat empat kitab yang Allah Swt. turunkan dan disebutkan dalam AlQur’an. Keempat kitab tersebut adalah Taurat, Zabur, Injil, dan AlQur’an. Cara Beriman kepada Kitab Allah Keempat kitab tersebut di atas turun pada waktu yang tidak bersamaan. Masing-masing turun kepada nabi yang berbeda dan umat yang berbeda.  Oleh karena itu, cara beriman kepada kitab-kitab tersebut tidaklah sama.

Iman kepada Kitab Sebelum Al-Qur’an Ada dua cara yang dapat kita lakukan dalam beriman kepada kitab sebelum Al-Qur’an.
  1. Meyakini bahwa Allah Swt. telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Tentu saja saat kitab tersebut masih asli belum berubah dari ajaran tauhid kepada Allah Swt.
  2. Kita tidak wajib mengikuti apa yang terdapat dalam ajaran kitabkitab tersebut. Hal ini karena kita adalah umat Muhammad saw. yang hanya berkewajiban taat pada apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad saw.

Iman kepada Kitab Al-Qur’an Kitab Al-Qur’an adalah kitab yang diturunkan Allah Swt. untuk kita semua melalui Rasulullah saw. Ada tiga cara beriman kepada kitab Al-Qur’an. Ketiga cara tersebut adalah sebagai berikut.

1.     Meyakini bahwa Al-Qur’an adalah wahyu Allah Swt. yang terjamin kemurnian dan kebenarannya.
2.     Mempelajari kandungan Al-Qur’an. Ajaran Al-Qur’an tidak dapat kita ketahui kecuali kita mempelajarinya.
3.     Melaksanakan ajaran Allah Swt. dalam Al-Qur’an secara konsekuen.

Itulah Cara Kita Beriman Pada Kitab Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah dan inayahNya kepada kita semua amin…

0 Response to "Cara Kita Beriman Pada Kitab Allah"

Post a Comment