Tanda-Tanda Zuhud / Ciri-Ciri Zuhud Menurut Para Ulama

Salam sejahtera bagi teman-teman admin semua yang sudi mampir di blog kami, Selain tiga ciri yang dikemukakan oleh Imam al-Gazali, ada ciri-ciri lain dari sifat zuhud juga dikemukakan oleh banyak ulama. Berikut ini beberapa ciri zuhud menurut para ulama :

1.     Yahya bin Mu’az berkata, ”Ciri-ciri zuhud adalah suka memberi apa yang dimiliki.
2.     Ibnu Khafif berkata, ”Ciri-ciri sifat zuhud adalah merasa tenang ketika sesuatu miliknya hilang. Zuhud adalah menghindari dunia tanpa terpaksa.
3.     Ahmad bin Hanbal dan Sufyan as-Sauri berkata, ”Ciri-ciri zuhud adalah tidak panjang angan-angan.
4.     As-Sirri berkata, ”Orang yang zuhud selalu menyibukkan diri dengan Allah.”

Ciri-ciri sifat zuhud yang dikemukakan di depan,kita dapat menarik kesimpulan bahwa apa pun keadaan seorang zahid baik miskin atau kaya, sedih atau gembira, dipuji atau dicela, ia akan bersikap sama. Dia menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui setiap hal yang dilakukannya.

Penerapan Perilaku Zuhud Para sahabat rasul juga berperilaku zuhud. Abu Bakar as-Siddiq adalah sahabat yang membuang jauh dunia untuk menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah swt. Dalam kurun waktu enam tahun, Abu Bakar tidak menambah satu pun baju.

Umar bin Khat.t.ab juga berperilaku zuhud dalam kehidupannya. Ketika diangkat menjadi khalifah, Umar bin Khat.t.ab berpidato di depan rakyat. Umar memakai celana atau sarung dengan tambalan di dua belas tempat. Baju yang dipakai Umar telah ditambal di empat tempat. Umar tidak memiliki pakaian ganti sehingga beliau memakai pakaian tersebut.

Perilaku zuhud juga dapat dilihat pada kehidupan Usman bin Affan. Usman adalah seorang sahabat yang mencintai Al-Qur’an. Siang hari Usman berpuasa dan pada malam hari waktunya dihabiskan untuk menunaikan shalat. Kezuhudan Usman juga dapat dilihat dari kebiasaannya memberi makanan yang lezat kepada fakir miskin dan kaum muslimin. Sementara itu, Usman hanya mengonsumsi cuka dan minyak. Padahal kita tahu bahwa Usman adalah saudagar yang kaya raya. Usman dapat hidup bermewah-mewahan. Akan tetapi, beliau lebih memilih hidup dalam kezuhudan.

Perilaku zuhud juga dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap tidak menganggap penting dunia dan mementingkan akhirat merupakan wujud perilaku zuhud. Perilaku zuhud yang dijalankan bukan alasan untuk bermalas-malasan belajar dan menuntut ilmu. Perilaku zuhud hendaknya mendorongmu belajar lebih giat karena ilmu dapat mengantarkanmu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Tanpa ilmu seseorang sulit untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penerapan perilaku zuhud dalam kehidupan sehari-hari dapat menimbulkan ketenteraman. Perilaku zuhud menyebabkan tidak lagi ada yang memamerkan harta benda yang dititipkan kepadanya. Hal ini karena sikap seorang zuhud yang tidak akan membiarkan harta benda berlama-lama dalam genggamannya.

Mudah-mudahan pengertian diatas dapat membuka mata hati kita yang selama ini tertidur lelap dengan impian-impian dunia,dan mudah-mudahan kita semua diberi hidayah oleh Allah sehingga kita dapat bersikap zuhud amin…

0 Response to "Tanda-Tanda Zuhud / Ciri-Ciri Zuhud Menurut Para Ulama"

Post a Comment